Skip links

Program nauczania

dotyczy wszystkich rodzajów kursów: programowych, tematycznych oraz malarstwa.
Zobacz poniżej! Mamy świetną ofertę edukacyjno-artystyczną.

 • Rysunek i malarstwo – ich struktura i logika.
 • Środki wyrazu plastycznego: barwa, linia, forma, światło, nasycenie, kontrast.
 • Komponowanie na płaszczyźnie, role proporcji i konstrukcji, operowanie kreską, plamą, walorem, światłocieniem.
 • Przestrzeń w rysunku i malarstwie.
 • Szkice i studia rysunkowe oraz malarskie w oparciu o naturę i wyobraźnię.
 • Interpretacja jako forma ekspresji.
 • Percepcja wizualna zjawisk otaczającego świata.
 • Związki dzieła sztuki malarskiej i rysunkowej z człowiekiem, szczególnie z jego wnętrzem, przeżyciami, emocjami.
 • stosunkiem do innych, jego wiedzą i świadomością.
 • Analiza i synteza formy. Treści dzieła malarskiego.
 • Techniki rysunkowe i malarskie a wyraz artystyczny tworzonego dzieła.

Osiągnięcia uczniów kursów rysunku i malarstwa:

 • Świadome posługiwanie się językiem plastycznym.
 • Wyrażanie swoich doznań, przeżyć, poglądów itp. Językiem malarskim.
 • Kreatywne myślenie i działanie w malarstwie, rysunku i szeroko pojętym działaniu artystycznym.
 • Postrzeganie dzieła sztuki w szerokim kontekście przestrzennym i społecznym.
 • Opanowanie warsztatu technicznego i technologicznego w zakresie rysunku i malarstwa.
 • Dokonywanie analizy różnorodnych zjawisk artystycznych i logiczne ich łączenie w proces tworzenia.
 • Dokumentowanie własnych dokonań twórczych.
 • Profesjonalne prezentowanie własnych poglądów i dokonań twórczych.
Zajęcia rysunku i malarstwa prowadzą:

mgr Maria Barańczyk, dr Max Skorwider

Więcej
Drag